פנאומטי + חשמלי + הידראולי

לוחץ פנאומטי AM-10

לחוץ פנאומטי AM-10

לוחץ פנאומטי PA-6B

לוחץ פנאומטי OPT קופמפקי ומקצועי