בגלילים 2:1 צהוב/ירוק

שרוולים מתכווצים בגלילים צהוב/ירוק יחס כיווץ 2:1

שרוולים מתכווצים בגלילים צהוב/ירוק יחס כיווץ 2:1