בגלילים 2:1

שרוולים מתכווצים בגלילים יחס כיווץ 2:1

שרוולים מתכווצים בגלילים בצבעים שונים יחס כיווץ 2:1