חיבור מהיר זכר

נעלי כבל מבודדים זכר

לחוט 1.5+2.5+4-6 מ"מ