חיבור מהיר נקבה

נעלי כבל מבודדים נקבה

לחוט 1.5+2.5+4-6 מ"מ