נעל כבל מזלג

נעלי כבל מבודדים מזלג

לחוט 1.5+2.5+4-6 מ"מ