נעל כבל טבעת

נעלי כבל מבודדים טבעת

לחוט 1.5+2.5+4-6 מ"מ