כלי לחיצה

לוחצי סופי חוט

לוחצי סופי חוט

לוחץ פנאומטי AM-10

לחוץ פנאומטי AM-10

לוחץ פנאומטי PA-6B

לוחץ פנאומטי OPT קופמפקי ומקצועי

לוחצי נעלי כבל דגל

לוחצי נעלי כבל דגל, גלויים, מבודדים, פינים, ופח מרוקע טרמי

לוחץ רב תכליתי

לוחץ רב תכליתי