סופי חוט
תתי קטגוריה:
ללא בידוד        

סופי חוט ללא בידוד

סופי חוט ללא בידוד

סופי חוט עם בידוד

סופי חוט מבודדים

סופי חוט כפולות

סופי חוט כפולות

סופי חוט דגלון

סופי חוט דגלון

סופי חוט בשרשרת

סופי חוט בשרשרת