נעלי כבל מבודדים

נעלי כבל מבודדים טבעת

לחוט 1.5+2.5+4-6 מ"מ

נעלי כבל מבודדים מזלג

לחוט 1.5+2.5+4-6 מ"מ

נעלי כבל מבודדים נקבה

לחוט 1.5+2.5+4-6 מ"מ

נעלי כבל מבודדים זכר

לחוט 1.5+2.5+4-6 מ"מ

מבודדים שונים

נעלי כבל לחוט 0.5

נעלי כבל שונים ניילון צהוב לחוט 0.5 מ"מ

מזלג נעילה, מכופף ודמוי קרס

נעלי כבל מבודדים מזלג נעילה, מכופפים, דמוי קרס