משנק לנורה אחת כניסת DC

DC משנק לנורה אחת כניסת

משנק (ממיר מתח) DC 24V