משנקים ל 3-4 נורות

משנקים ל 3-4 נורות

משנק אלקטרוני ל 3-4 נורות T5 or T8