מהדקים שונים

מהדקים שונים

מהדקים בשורה לסוף חוט, מהדקים למנועים, מהדקים בשורה עם כיסוי שקוף, מהדקים בזוגות זכר ונקבה להרכבה בשורות