מזלג נעילה, מכופף ודמוי קרס

מזלג נעילה, מכופף ודמוי קרס

נעלי כבל מבודדים מזלג נעילה, מכופפים, דמוי קרס