לחוט 0.5 ניילון

נעלי כבל לחוט 0.5

נעלי כבל שונים ניילון צהוב לחוט 0.5 מ"מ