לנעלי כבל דגל

לוחצי נעלי כבל דגל

לוחצי נעלי כבל דגל, גלויים, מבודדים, פינים, ופח מרוקע טרמי