לוחץ רב תכליתי
לוחץ רב תכליתי
לוחץ רב תכליתי
 

חדש לוחץ ראצ'ט רב תכליתי

בקים מתחלפים

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לוחץ רב תכליתי
בקים מתחלפים
למבודדים גלויים לחץ סופיות פינים תקשורת וטלפוניה