לוחץ פנאומטי PA-6B
לוחץ פנאומטי OPT קופמפקי ומקצועי
לוחץ פנאומטי PA-6B

            לוחץ פנאומטי איכותי תוצרת OPT
PA6BA